Manual Kualiti ISO

Dasar Kualiti

Dasar Kualiti JKWPKL&P berkaitan dengan Sistem Pengurusan Kualiti adalah:

"JKWPKL&P komited dalam memberikan perkhidmatan kesihatan kepada semua lapisan masyarakat dengan penekanan kepada aspek promosi, pencegahan, rawatan dan rehabilitasi yang memenuhi sistem pengurusan kualiti dan penambahbaikan berterusan."